امام خميني(ره): لااقل با اخلاقتان مردم را راضي نگه داريد.
امتیاز: / 10

نیازمندي براي عرض حاجت و نیاز خود به دفتر امام خميني(ره) آمده بود. بعضي با او برخورد خوب و مناسبي نكردند. حضرت امام خميني(ره) از دور با دقّت مواظب بود.امام خميني ، رهبر كبير انقلاب

امام(ره) آن ها را خواست. با اعتراض فرمود: « ... اين چه طرز برخورد است؟! ».

جواب دادند: ديروز آمده است. چند روز قبل آمده است. تا كنون ...

امام خميني(ره)  فرمود: « ...بگذاريد بيايد. محتاج است. نيازمند است. حاجتش او را وا داشت كه اين جا بيايد. "صاحب الحاجه اعمي لايري الا حاجته ... شخصی که مشکلی دارد، فقط به در خواست خود توجّه دارد و از مسائل دیگر غافل است " يا بايد حاجتش را بر آورده كنيم و يا با بياني خوش او را راضي نمائيم. نرنجانيد مردم را ».

ادامه مطلب...
 
جغرافياى ويرانى
امتیاز: / 3

دلم قلمرو جغرافياى ويرانى است

باران ، چتر ، قدم زدن هواى ناحيه ما هميشه بارانى است

دلم ميان دو درياى سرخ مانده سياه

هميشه برزخ دل تنگه پريشانى است

مهار عقده آتشفشان خاموشم

گدازه هاى دلم دردهاى پنهانى است

صفات بغض مرا فرصت بروز دهيد

درون سينه من انفجار زندانى است

تو فيض يك اقيانوس آب آرامى

سخاوتى، كه دلم خواهشى بيابانى است!

قيصر امين پور