سوره های قرآنی اسامی و معانی نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
امتیاز: / 185
بدعالی 

Imageاسامی؛

تعداد سوره هاى قرآن به 114سوره می رسد. هر يك از 114 سوره قرآن، اسمى دارد. بعضى سوره ها هم چندين نام دارد. به عنوان مثال؛ سوره حمد، بیش از بيست نام دارد. نام بعضى از سوره ها به اسم اشخاص است. مانند سوره هاى: يونس، هود، يوسف، ابراهيم، محمّد(ص)، مريم، لقمان، نوح و ... . نام بعضى از سوره ها هم، از حروف مقطعه اوّل سوره گرفته شده، مثل سوره هاى؛ طه، يس، ص، ق و ... ، ولی اكثر سوره هاى ديگر قرآن، به نام؛ پديده هاى طبيعى، حيوانات، تيپ ها و گروه هاى اجتماعى، حوادث تاريخى و ... مى باشد.

نام سوره ها، يك چيز قطعى و اجتناب ناپذير نيست. اغلب به تناسب موضوع و مسئله اى است كه در سوره مطرح شده يا از موضوعات گوناگون يك سوره، چشم گير تر بوده است، روى همين جهت است كه بعضى از سوره ها چند اسم دارند و به همين جهت هم بوده است كه، در برخى از نسخه هاى قرآن، براى سوره ها نامى نمى نوشتند، و يا اين كه مى گفتند: سوره اى كه در آن بقره يا آل عمران يا مريم ذكر شده است، نه اين كه اسم اين ها به طور مشخص همين ها باشد. البته طبيعى است كه با گذشت زمان آن مشخصه، به عنوان نام سوره، معروفيّت پيدا كرده، عَلَم و مشهور بشود. نام سوره ها به ترتیب قرآنی از قرار زیر می باشد:    

1.    الحمد

2.    البقرة

3.    آل عمران

4.    النّساء

5.    المائدة

6.    الأنعام

7.    الأعراف

8.    الأنفال

9.    التّوبة

10.    يونس

11.    هود

12.    يوسف

13.    السّعد

14.    إبراهيم

15.    الحجر

16.    النّحل

17.    الإسراء

18.    الكهف

19.    مريم

20.    طه

21.    الأنبياء

22.    الحجّ

23.    المؤمنون

24.    النّور

25.    الفرقان

26.    الشّعراء

27.    النّمل

28.    القصص

29.    العنكبوت

30.    السّوم

31.    لقمان

32.    السجدة

33.    الأحزاب

34.    سبأ

35.    فاطر

36.    يس

37.    الصّافات

38.    ص

39.    الزّمر

40.    غافر

41.    فصّلت

42.    الشّورى

43.    الزّخرف

44.    الدخان

45.    الجاثية

46.    الأحقاف

47.    محمّد

48.    الفتح

49.    الحجرات

50.    ق

51.    الذاريات

52.    الطور

53.    النّجم

54.    القمر

55.    السّحمن

56.    الواقعة

57.    الحديد

58.    المجادلة

59.    الحشر

60.    الممتحنة

61.    الصّف

62.    الجمعة

63.    المنافقون

64.    التّغابن

65.    الطلاق

66.    التّحريم

67.    الملك

68.    القلم

69.    الحاقّة

70.    المعارج

71.    نوح

72.    الجن

73.    المزمّل

74.    المدثّر

75.    القيامة

76.    الإنسان

77.    المرسلات

78.    النّبأ

79.    النّازعات

80.    عبس

81.    التّكوير

82.    الإنفطار

83.    المطففين

84.    الانشقاق

85.    البروج

86.    الطارق

87.    الأعلى

88.    الغاشية

89.    الفجر

90.    البلد

91.    الشّمس

92.    الليل

93.    الضّحى

94.    الانشراح

95.    التّين

96.    العلق

97.    القدر

98.    البيّنة

99.    الزّلزال

100.    العاديات

101.    القارعة

102.    التّكاثر

103.    العصر

104.    الهمزة

105.    الفيل

106.    قريش

107.    الماعون

108.    الكوثر

109.    الكافرون

110.    النّصر

111.    لهب

112.    الإخلاص

113.    الفلق

114.    النّاس

معانی؛

معناى كلمه سُوره؛ از ريشه لغوى، "سُُور" گرفته شده است. سُورِة به معنى؛ "رفعت و منزلت" است. باروى شهر را "سُور" مى نامند. سُوره بخشى از قرآن است، همانند شهرى كه حصار و ديواره اى، آن را از قسمت هاى ديگر جدا مى كند.(1)

1-    فاتحه[گشاينده]

2-    بقره[گاو ماده]

3-    آل عمران[خانواده حضرت عمران(ع)]

4-    نساء[زنان]

5-    مائده[سفره و خوان غذا]

6-    انعام[احشام و چهار پايان]

7-    اعراف[جائى است ميان بهشت و جهنم]

8-    انفال[منابع و ثروت هاى عمومى در طبيعت]

9-    توبه[بازگشت]

10-    يونس[نام يكى از پيامبران]

11-    هود[نام يكى از پيامبران]

12-    يوسف[نام يكى از پيامبران]

13-    رعد[غرش آسمان و ابر]

14-    ابراهيم[نام يكى از انبياء]

15-    حجر[نام سرزمين قوم ثمود]

16-    نحل[زنبور عسل]

17-    اسراء[حركت شبانه]

18-    كهف[غار]

19-    مريم[مادر حضرت عيسى(ع)]

20-    طه[رمزى است خطاب به پيامبر اسلام(ص)]

21-    انبياء[پيامبران]

22-    حجّ[قصد و آهنگ و نام يكى از عبادات اسلامى كه از فروع دين است.]

23-    مؤمنون[ايمان آوردگان]

24-    نور[روشنایی و روشنی]

25-    فرقان[جدا كننده]

26-    شعراء[شاعران]

27-    نمل[مورچه]

28-    قصص[قصّه]

29-    عنكبوت[تننده ی معروف که به فارسی"کارتنه"گویند و آن جانوری کوچک است که، از لعاب دهان خود نخ هایی می تند و به وسیله ٔ آن طعام خود را شکار می کند و برای خود خانه می سازد.]

30-    روم[نام كشورى است.]

31-    لقمان[نام مردی حکیم که اصلش حبشی بوده و در روزگار داود می زیسته است]

32-    سجده[سجده كردن]

33-    احزاب[حزب ها و گروه ها]

34-    سبا[نام شهری که بلقیس دختر هدهاد در کشور یمن، پادشاه آن بود. او به عقد حضرت سلیمان(ع) در آمد[

35-    فاطر[شكافنده، پديد آورنده]

36-    يس[از حروف رمز قرآن و خطاب به پيامبر(ص)]

37-    صافّات[به صفّ كشيده ها]

38-    ص[از حروف مقطع رمز]

39-    زمر[جمع زمره: گروه ها و دسته ها]

40-    مؤمن[ايمان آورنده]

41-    فصّلت[بخش بخش و فصل فصل شده]

42-    شورى[مشورت و هم فكرى و نظر خواهى]

43-    زخرف[زينت و زيور]

44-    دُخان[دود]

45-    جاثيه[به زانو افتاده]

46-    احقاف[نام سرزمين قوم عاد در نزديكى يمن]

47-    محمّد(ص)[نام پيامبر بزرگ اسلام(ص)]

48-    فتح[پيروزى]

49-    حجرات[حجره ها و اطاق ها]

50-    ق[از حروف رمز اوائل سوره ها]

51-    ذاريات[پراكنده كنندگان]

52-    طور[نام کوهی که حضرت موسی(ع) برای مناجات با خدا به آن جا رفت]

53-    نجم[ستاره]

54-    قمر[ماه]

55-    رحمن[بخشنده]

56-    واقعه[پيش آمد، حادثه]

57-    حديد[آهن]

58-    مجادله[گفت و گو و جَدَل]

59-    حشر[بيرون آمدن، بر انگيخته شدن]

60-    ممتحنه[زن امتحان شده]

61-    صفّ[رديف و صفّ]

62-    جمعه

63-    منافقون[دو چهره ها]

64-    تغابن[گول خوردگى و حسرت و خسران]

65-    طلاق[رها ساختن و طلاق دادن زن]

66-    تحريم[حرام و ممنوع ساختن]

67-    ملك[فرمانروائى]

68-    قلم

69-    حاقّه[آن چه سزاوار و مسلم و حقّ است]

70-    معارج[نردبان ها، رتبه هاى بالا برنده]

71-    نوح[از پيامبران بزرگ]

72-    جن[موجودى نامرئى با ويژگي هائى عجيب]

73-    مزمّل[گليم به خود پيچيده]

74-    مدثّر[جامه به خود پيچيده]

75-    قيامت[برخاستن]

76-    دهر[روزگار، دوران]

77-    مرسلات[فرستاده شده ها]

78-    نبا[خبر]

79-    نازعات[آنها كه از روى قوت مى كشند]

80-    عبس[چهره در هم كشيد]

81-    تكوير[در هم پيچيده شدن]

82-    انفطار[شكافته شدن]

83-    مطففين[كم فروشان]

84-    انشقاق[دو شقه شدن و شكاف برداشتن]

85-    بروج[برج ها]

86-    طارق[ستاره ظاهر شونده]

87-    اعلى[برتر]

88-    غاشيه[فرا گيرنده]

89-    فجر[سپيده دم]

90-    بلد[شهر]

91-    شمس[خورشيد]

92-    ليل[شب]

93-    ضحى[نور و روشنائى]

94-    انشراح[گشاده شدن، وسيع شدن]

95-    تين[انجير]

96-    علق[خون بسته، زالو، كرم]

97-    قدر[اندازه، سنجش، ارزش]

98-    بيّنه[دليل روشن و حجت آشكار]

99-    زلزال[لرزش و زلزله]

100-    العاديات

101-    قارعه[كوبنده]

102-    تكاثر[افتخار به زيادى ثروت و عزّت]

103-    عصر[زمان، بعد از ظهر، فشار و ...]

104-    همزه[عيب جو و طعنه زن]

105-    فيل

106-    ايلاف[الفت دادن]

107-    ماعون[ظرف غذا]

108-    كوثر[خير فراوان]

109-    كافرون[كافرها]

110-    نصر[يارى]

111-    تبّت[شكسته باد]

112-    اخلاص[خالص كردن]

113-    فلق[صبح]

114-    ناس[مردم]

 

پی نوشت:

1. الاتقان سيوطى، ج 1 ص 52 و آشنايى با علوم قرآن، داود عطار.

 
< بعد   قبل >