درباره اين پايگاه نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
امتیاز: / 15
بدعالی 
مؤسسه فرهنگي ، پژوهشي آموزشي

ياران امين

با توجه به لزوم كار و تلاش مفيد و مستمر فرهنگي در مناطق و بخشهاي مختلف كشور بالاخص مناطق دور افتاده و محروم كه از ويژگيهاي خاص اجتماعي، سياسي، فرهنگي، مذهبي برخوردار مي باشد جمعي از دوستان و همكاران قديمي كه پس از انقلاب اسلامي در راستاي فعاليتهاي فرهنگي تبليغي در مناطق مرز نشين تلاشهاي مفيد و ارزشمندي داشتند، و از تجربيات ذي قيمتي برخوردار بودند، پس از بحث و تبادل نظر براي ادامه كار در شكل جديد و هماهنگ به اين نتيجه رسيدند كه بهره گيري هوشمندانه و مدبرانه از فرصت هاي موجود در راستاي تعميق بخشيدن به باورهاي ديني و معرفتي، و تربيت نيروهاي مستعد و بهره گيري از ابزار و امكانات موجود و دستيابي به فناوري هاي نوبن و پيشرفته جهاني از جمله شبكه جهاني اطلاع رساني ، اهميت كار را دو چندان مي‌كند كه براي عملياتي نمودن مجموعه طرحها و برنامه هاي مورد نظر در يك تشكيلات مردمي و غير دولتي گرد هم آيند كه در پي اين تصميم و جمعبندي، مقدمات كار براي دريافت مجوّز رسمي راه انداري مؤسسه اي تحت عنوان مؤسسه فرهنگي پژوهشي آموزشي «ياران امين» ، فراهم شد و بحمد ا... از اواخر سال 1382 كار و فعاليت عملي مؤسسه با اهداف ذيل آغاز گرديد.

 اركان مؤسسه:

اركان مؤسسه عبارتند از :

1 – هيئت امنا ء.

2 – شوراي برنامه ريزي .

3 – رئيس مؤسسه و مدير عامل.

4 – گروههاي علمي شامل :

الف : گروه علمي كلام و فلسفه.

ب : گروه علمي تاريخ و سيره.

ج : گروه علمي قرآن و حديث.

د: گروه علمي سايت.

5 – شوراهاي مؤسسه شامل :

الف : شوراي برنامه ريزي.

ب : شوراي پژوهش.

ج : شوراي آموزش.

د: شوراي اجرائي.

وظائف مؤسسه :

وظائف مؤسسه عبارتند از :

1 – مطالعه و تحقيق در زمينه نحوة صحيح ارائه و معرفي فرهنگ اسلامي و شناخت عقائد و افكار فرق اسلامي .

2 – نياز سنجي فرهنگي اجتماعي در حوزه دين متناسب با  اهداف مؤسسه و شرائط زمان و نيازهاي جوانان.

3 – رصد فرهنگي به منظور پاسخگوئي به نيازهاي مخاطبين.

4 – پاسخگوئي به نيازها و شبهات فرهنگي جامعه اسلامي در مناطق محروم.

5 – پژوهش، نگارش، ترجمه، چاپ و نشر آثار علمي در زمينه هاي ياد شده .

6 – فعاليتهاي فرهنگي ، مطبوعاتي ، اجتماعي ، هنري در جهت تحقق  اهداف مؤسسه در چار چوب قوانين و مقررات جمهوري اسلامي .

7 – ايجاد ارتباطات فعال و سازنده با طيفهاي موثر در مجامع فرهنگي و علمي مناطق مورد نظر به منظور همگرائي و همبستگي علمي در مجامع بين المللي .

8 – برگزاري همايش ها و نشستهاي علمي جهت ارتقاء سطح علمي دانش پژوهان و متفكران و دانشجويان .

9 – انجام فعاليتهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات (Ict) در حوزه دين از قبيل ايجاد پايگاه اطلاع رساني اينترنتي ، ايجاد اتاق گفتگو، توليد نرم افزار و ...